Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Mfuko wa Pembejeo

AGITF Logo
Dira na Dhamira

Dira na Dhamira


 

DIRA

Kubadilisha wakulima wadogo kwa kesho iliyo bora

DHAMIRA

Kuwezesha utoaji wa mikopo ya kilimo, huduma za ushauri na ufadhili wa kidijitali kwa maendeleo ya uchumi wa kijamii