Dira na Dhamira


DIRA

Kuwa Taasisi ya kupigiwa mfano katika utoaji mikopo ya Kilimo na Mifugo yenye riba nafuu kwa wakulima wadogowadogo na wa kati ili kuchochea ongezeko la kipato, kupunguza umaskini na kuongeza usalama wa chakula kitaifa.

DHAMIRA

Kwa kuwakopesha wakulima moja kwa moja, mawakala wa usambazaji wa pembejeo nchini, vyama vya msingi vya wakulima ama mawakala wao, SACCOS kuwajengea uwezo wa kusimamia shughuli za kilimo kwa kushirikiana na Halmashauri za Wilaya, Miji na Manispaa, Sekta binafsi na wadau wengine kwa maendeleo ya kilimo.