Vitengo


Mfuko wa Pembejeo una sehemu za vitengo vitatu

Ununuzi

Kinatoa utaalamu, ushauri na huduma kuhusu ununuzi, uhifadhi na ugavi wa bidhaa na huduma kwa Taasisi

Ukaguzi wa Ndani

Kinatoa huduma za ushauri kwa Ofisa Masuuli kuhusu usimamizi mzuri wa rasilimali za Taasisi.

Usimamizi wa Tehama

Inatoa huduma za ushauri wa kitaalamu kuhusu mambo yote ya Tehema katika Taasisi.